top of page
pattern-color-RGB.png
Höstmöte med Seniorskollegiet
Höstmöte med Seniorskollegiet

Sat, 18 Nov

|

Norrlands nation

Höstmöte med Seniorskollegiet

Höstmöte kl.12 i Gulans Salong på Norrlands nation.

Time & Location

18 Nov 2023, 12:00 – 15:00

Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, Sverige

Om eventet

Hej seniorer!

Högtidslandskap och Inspektorskifte!

Det blir Inspektorsskifte denna höst! Dagen den 18 November är det Höstmöte med efterföljande kransnedläggning, högtidslandskap och Inspektorsskiftesbal. Information om att dessa arrangemang samt anmälan till Inspektorsskiftesbalen finns på nationens hemsida.

Höstmöte

Härmed kallas du senior av Norrlands nation till höstmötet den 18 November kl. 12.00 i Gula salongen. Prel. föredragningslista finns på hemsidan. Mötet avslutas med bubbel och snittar – välkommen att fira i hösten med Seniorskollegiet!

Hedersledamöter och seniorer

Vill du nominera någon till hedersledamot eller senior av nationen, skall underlag för detta vara Seniorskollegiets presidium tillhanda senast fredagen den 10 november. Nomineringar skickas enklast via mejl till senior@nn.se eller postledes till nationen. Tänk på att heders­ledamots­kandidat bör vara antingen från Norrland, ha gjort något för Norrland eller ha verkat för Norrlands nation. Nomineringen ska dessutom vara undertecknad av två nationsmedlemmar.

Den som nomineras till eller ansöker om att bli senior ska ha varit medlem i minst sex terminer. Blanketter för detta finns i nationens kansli eller på hemsidan.

Varmt välkomna!

Presidiet Seniorskollegiet Norrlands nation

____________________

Hello seniorer!

Högtidslandskap and Inspektorskifte!

There will be a change of Inspector this autumn! November 18 is the autumn meeting, with subsequent wreath-laying, festive scenery, and the Inspektorsskiftesbal. Information about these arrangements, as well as registration for the Inspektorsskiftesbal, can be found on the nation's website.

Autumn Meeting

You are at this moment invited as a senior by Norrland's nation to the autumn meeting on November 18 at 12:00 in the Yellow Salon. The agenda list is attached to our website. The meeting ends with champagne. Welcome to celebrate this autumn with Seniorskollegiet!

Hedersledamöter (honorary members) and senior

If you want to nominate someone as an honorary member or senior member of the nation, the basis for this must be in the hands of the Presidium Seniorskollegiet before Friday, November 10. Nominations are most easily sent via email to senior@nn.se or sent by post to the nation. Keep in mind that the candidate for the honorary member should either be from Norrland, have done something for Norrland, or have worked for Norrland's nation. Two members of the nation must also sign the nomination.

Anyone who is nominated for or applies to become a senior must have been a member for at least six semesters. Forms for this can be found in the nation's chancellery or on the website.

Warm welcome!

Presidium Seniorskollegiet Norrland’s nation

Dela detta event

bottom of page