Öppettider

Måndag - Fredag  09 - 21
Lördag 12 - 18
Söndag 14 - 18

Utlåning

Måndag - Torsdag 17 - 18
Fredag 14 - 15

Bibliotek

I nationens bibliotek, som du hittar på källarplan, finns tysta studieplatser och kurslitteratur inom flera olika ämnen. Bibliotekarien leder Biblioteksutskottet som sköter nationens bibliotek på ideell basis.
Lånevillkor
Alla studenter som är medlemmar i en nation har möjlighet att låna böcker och tidskrifter från alla nationsbibliotek. Glöm inte att ta med ditt nationskort.
 
Kurslitteratur
 • Ekonomisk historia
 • Farmaci
 • Finsk-ugriska språk
 • Franska
 • Freds- och konfliktforskning
 • Genusvetenskap
 • Litteraturvetenskap
 • Medicin
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Ryska
 • Samhällsgeografi
 • Statskunskap
Finns inte din litteratur i vårt bibliotek? Klicka här för att söka i nationernas gemensamma biblioteksdatabas!

Har du frågor?
Nationens biblioteksutskott har svaret du söker! Oss når du på 
bibliotek@norrlandsnation.se.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Bibliotek

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag - Torsdag
Fredag
17 - 18
14 - 15

Datasalen och studieplatser

Måndag-Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...