top of page
Fanbärare.jpg

Engagera dig

På världens största studentnation finns det alltid utrymme för engagemang, nya upplevelser och möjligheter att skaffa sig unika erfarenheter samtidigt som man har fantastiskt roligt och får vänner för livet!

Jobba servis2.jpg

Jobba på nationen

Är du sugen på att prova på något nytt och samtidigt fylla på studentkassan? Kom förbi nationen och prova på att laga mat och baka i Majs Café, stå bakom baren på Orvars Krog eller prova ett serveringspass under någon av våra sittningar. Möjligheterna och jobbtillfällena är många!
 

Nationens klubbverk anställer personal till olika arrangemang och de har var och en olika områden som de ansvarar för. Kontakta gärna nationens klubbverkare om du vill få mer information om vad de olika arbetsuppgifterna innebär.

Funktionärer

På världens största studentnation finns det alltid utrymme för engagemang, nya upplevelser och möjligheter att skaffa sig unika erfarenheter samtidigt som man har fantastiskt roligt och får vänner för livet! Att vara funktionär på Norrlands nation erbjuder just detta.


Norrlands nations verksamhet stöttas upp av en mängd funktionärer som arbetar inom nationens olika verksamhetsområden. Här finns allt från att fotografera tillställningar, basa över nationstidningen och pyssla med eventteknik.

Vill du veta mer om någon funktionärspost, eller kanske söka en post? Kontakta Förste kurator på 1q@nn.se.

Marskalk.jpg
Dammiddag_edited.png

Föreningar

Nationen har ett otroligt rikt föreningsliv och många av hembygdsföreningarna har funnits i flera årtionden, i somliga fall över hundra år! Förutom hembygdsföreningar finns det även kulturella föreningar som sysslar med spex & teater eller fotografi. Givetvis finns det även en lång rad olika nationsorkestrar och körer att engagera sig i om man är musiker eller intresserad av att spela instrument. 

 

Det finns säkert en, eller flera, föreningar som passar just dig!

Nämnder&Utskott

Norrlands nation har sex nämnder som har ansvar för fastighet, förvaltning, kommunikation, stipendier, valfrågor och besvärsärenden. Nämndernas representanter väljs av Landskapet och återrapporterar terminsvis sin verksamhet till medlemmarna på Landskap och till styrelsen. 

 

Norrlands nations utskott ansvarar för olika delar av nationens verksamhet. Utskottens representanter väljs till viss del av Landskapet medan andra väljs av nationsstyrelsen. Utskotten återrapporterar till nationsstyrelsen och till Landskapet. 


Vill du veta mer om någon av nämnderna eller eller utskotten? Kontakta Förste kurator på 1q@nn.se.

Landskap_9 (1).jpg

Lediga poster

Belöningskarta

bottom of page