top of page
A7303807.jpg

Kontakt

majscafe.jpg

Kansli

Till kansliet, som ligger i anslutning till Majs Café på entréplan, vänder du dig om du har frågor angående terminskort eller andra medlemsärenden. Vår kanslist svarar glatt på dina frågor eller hänvisar dig till rätt person inom organisationen.

Öppettider

Måndag - Torsdag: 13-17

Fredag: 12-16

Lördag: 12-15

Mail

Telefon

018-65 70 70 (växel)
  • Facebook
  • Instagram

Kontakta kuratel och klubbverk?

Till kuratorerna vänder du dig om du har frågor kring nationens allmänna verksamhet. Klubbverket svarar på frågor kring specifika arbetsområden. t.ex. nationens teknik, dryckesbeställningar, matbeställningar, Caféverksamhet eller Orvars krogverksamhet.

bottom of page