top of page
Recceguiden_edited.jpg

FAQ

Varför Norrlands nation?

Norrlands nation erbjuder medlemmar en chans att engagera sig i nationslivet, skaffa vänner för livet och få viktiga meriter och erfarenheter inför arbetslivet. Här finns det något för alla, här kan du: 

  • bli funktionär och engagera dig i områden som exempelvis media, kultur eller internationella relationer

  • få meriter till CV:et inför framtiden

  • engagera dig i någon av nationens 17 olika föreningar där det finns möjligheter för bland annat sång och musik genom nationens spex, orkestrar och körer

  • arbeta i café, pub, storkök, på klubb eller servera

  • tjäna extra pengar

 
Medlemsförmåner

  • vår medlemstidning Norrlands Varjehanda (4 nummer på ett år)

  • möjligheter att söka stipendier

  • möjligheter att söka studentbostäder

  • rabatter på lunch och fika i Majs café

  • tillgång till nationens egna bibliotek och studieplatser

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till nationens recceförman.   

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem krävs att du är antagen till program eller kurser vid Uppsala universitet, SLU Ultuna eller annan högskoleutbildning i Uppsala. Att bli medlem i Norrlands nation sker i tre enkla steg: 

1a. Du registrerar dig som medlem och betalar via www.uppsalastudent.com 

eller 

1 b. Du kommer till nationen under kansliets öppettider. Du tar med dig giltig legitimation, antagningsbesked eller registreringsintyg och 330 kr. Vårt kansli är kontantfritt, så betala med kort. 

och

2. Du kommer förbi vårt kansli. Du får då hämta ut ett tillfälligt nationskort i väntan på att det reguljära tillverkas. Redan nu kan du då te.x besöka vår pub, Orvars Krog där giltigt ID och nationskort krävs.

 

3. Missa inte Reccegasken som anordnas i början av varje termin. Det är en sittning för reccar - dvs. nya studenter! Under Reccegasken visar vi vårt stora nationshus, erbjuder underhållning och mer kunskap om nationen och dess möjligheter. Prata med kanslisten eller mejla Förste Kurator för mer information.

Vad har ni för upptagningsområde?

Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Idag finns studenter från hela Sverige (och världen) på nationen.

Nationen har fortfarande en naturlig samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands ekonomiska, kulturella och sociala utveckling.

Hur ändrar jag min adress?

Studenter vid Uppsala universitet har inte möjlighet att ändra sin adress manuellt på studentportalen, utan adressen som står där är hämtad från folkbokföringen och synkroniseras en gång i veckan mot nya uppgifter.

 

Studenter vid SLU eller medlemmar som inte längre studerar ändrar istället sin adress genom att besöka kansliet eller skicka ett e-post till kansli@norrlandsnation.se.

Varför har jag inte fått mitt nationskort?

De två vanligaste anledningar till detta är att du antingen inte har rätt adress registrerad eller att ditt kort inte har hunnit tillverkas. En vecka är normal leveranstid men under vissa perioder kan det ta upp till tre veckor innan ditt kort kommer.

Du kan också komma åt ditt digitala nationskort via Studentkortets app.

Kan jag få ett nytt nationskort?

Om man har tappat bort sitt terminskort eller på annat sätt förlorat det kan man få ett nytt tillfälligt kort genom att besöka kansliet. För beställning av ett nytt terminskort besöker du Studentkortet (Stuk) på www.studentkortet.se.

Kom ihåg att du alltid har tillgång till ditt digitala nationskort via Studentkortets app!

Var kan jag skaffa gästkort?

Du kan köpa gästkort på nationen eller på kuratorskonventets gästkortsexpedition på Övre Slottsgatan 7. Kortet kostar 150:- och gäller i en vecka. Gästkort med längre giltighetstid än en vecka kan bara köpas på kuratorskonventets expedition. För att kunna köpa ett gästkort måste du kunna uppvisa ett bevis på att du studerar vid högskola samt legitimation. Om du är student vid Uppsala universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet på Ultuna och därmed har möjlighet att vara medlem i en nation är det inte möjligt för dig att köpa ett gästkort.

Har du fortfarande frågor? Kontakta oss, vi hjälper gärna till.
bottom of page