top of page

Funktionärer

Norrlands nations verksamhet stöttas upp av en mängd funktionärer som arbetar inom nationens olika verksamhetsområden. Vill du veta mer om någon funktionärspost, eller kanske söka en post? Maila 1q@nn.se!

Antikvarie

Antikvarien ansvarar tillsammans med den biträdande antikvarien för nationens konst och inventarier. De gör löpande inventeringar för att se vilket skick nationens tillgångar är i och jobbar nära fastighetsnämnden där de är adjungerade, i frågor som rör konst i nationens olika rum. 

Arkivarie

Arkivarien ansvarar tillsammans med den biträdande arkivarien för nationens arkiv. De tillser att nationens publikationer förvaras inför framtiden. 

Barvärd

Barvärden hjälper Barmästaren med att sköta både husets verksamhet och Orvar under kvällstid. Detta inkluderar alla möjliga arbetsuppgifter inom ramen för dryckesförsäljning inom nationshuset och Orvars krog. 

Cafévärd

Cafévärden arbetar i Majs Café under Cafémästarens ledning. Totalt sett har nationen nio eller tio ordinarie cafévärdar. Cafévärdarna tillser att frukost, lunch och fika finns till försäljning alla vardagar. En cafévärd jobbar två femtimmarspass i veckan.

Dagvärd

Hjälper hela klubbverket under dagtid med diverse uppgifter kopplade till nationens verksamhet. Arbetsuppgifterna är därför väldigt varierande och kan skilja sig från vecka till vecka. 

Fanbärare

Fanbäraren bär tillsammans med den biträdande fanbäraren fanan vid nationens festligheter samt vid exempelvis begravningar, högtider och av universitetet anordnade tillställningar. 

Klubbvärd

Klubbchefens högra hand. Klubbvärden ansvarar för de kvällar då Klubbchefen inte är på plats och leder då bland annat garderobiärer, insläppare och ordningmän i deras arbete.

Krönikör

Nationskrönikören deltar på nästan alla nationens festligheter och skriver löpande krönikor från dem. I slutet av mandatperioden hjälper krönikören förste kurator att sammanställa en verksamhetsberättelse som publiceras i Landsmannahälsningen (Förste kurators verksamhetsberättelse). 

Lördagsfikavärd

Lördagsfikavärd ansvarar för nationens lördagsfika. Värden tillser att kakor, smörgåsar och smörgåstårtor finns till försäljning under lördagens fika. Förberedelser sker på kvällstid under veckan och sedan ansvarar man för att sälja fikat på lördagar. 

Marskalk

Marskalken är förste kurators högra hand vid nationens festligheter. Marskalken är tillsammans med den biträdande marskalken toastmaster och ansvarar för bl.a. bordsplacering och menyblad vid nationens sittningar.

Nationshovmästare

Nationshovmästaren hjälper Gillevärdinnan med både planeringen och genomförandet av nationens egna sittningar, bl.a. reccegaskerna och vårbalen. Detta innefattar att vara extra behjälplig för marskalkarna, arbetsleda roddpersonalen samt att givetvis hova själva sittningen. 

Nationsfotograf

Nationsfotografen dokumenterar, tillsammans med den biträdande fotografen, nationens verksamhet på såväl sittningar som talarmiddagar och landskap. Fotografen är sedan ansvarig för att redigera bilderna och se till att de publiceras i lämpligt forum.

Nationssekreterare

Nationssekreterarna skriver protokoll vid landskaps-, styrelse- och nämndmöten. Nationen har tre sekreterare som delar på uppdraget.

NV-redaktör

NV-redaktören ansvarar för nationstidningen, Norrlands Varjehanda. Nationen har tre NV-redaktörer (en Layout redaktor) och en chefredaktör som har det övergripande ansvaret för tidningen som kommer ut två gånger per termin.

PR-värd

PR-förmannens högra hand. PR-värden hjälper Pr-förmannen i dennes arbete och kan dessutom hjälpa till med nationens marknadsföring. Pr-värden måste dessutom vara inläst på de olika policys som finns kring marknadsföring för att kunna utföra sitt arbete.

Sånganförare 

Sånganföraren ser, tillsammans med den biträdande sånganföraren, till att det finns sångböcker eller sångblad samt leder sången vid nationens tillställningar.

Nämnder & utskott: Lista

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad de olika posterna innebär? Klicka i så fall nedan!

bottom of page