top of page
Landskap4.jpg

Styrdokument

Nationens verksamhet styrs ytterst av sina stadgar, helt reviderade 2006 och sedan vid behov uppdaterade.

Kapitel 1, 1 § berättar om nationens uppgift:

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

 

Läs mer i nationens stadgar i fulltext här.

Värdegrund

Norrlands nations värdegrund definieras av nationens medlemmar. Nationen identifierar och definierar kontinuerligt sina kärnvärden och vad de innebär för organisationen, för att på så sätt ständigt arbeta med att implementera och utveckla dessa. Värdegrunden är ett verktyg som används av medlemmarna i arbetet med att skapa den nation som de själva vill vara en del av. Värdegrunden är inte ett styrdokument, utan ett arbetsverktyg som definierar hur vi som medlemmar själva vill att vi ska bete oss i organisationen. Värdegrundens kärnvärden genomsyrar hela organisationen där de tre viktigaste är engagemang, glädje och gemenskap. 

 

Engagemang

 • Vi bryr oss om varandra och är engagerade i välmåendet hos medlemmar så väl som besökare.

 • Vi uppmuntrar och underlättar engagemang, stora som små.

 • Vi uppmuntrar ansvar, initiativtagande och egna idéer. Vi tror på varandras förmåga.

 • Vi är prestigelösa. Vi erbjuder och vågar be om hjälp.
   

Glädje

 • Vi har en positiv syn på vår organisation, arbetsuppgifter, medlemmar och besökare.

 • Vi har kul och trivs oavsett vad vi gör. Tillsammans ser vi möjligheter och lösningar.

 • Vi uppmuntrar och ger varandra positiv feedback. Vi visar uppskattning för varandra.
   

Gemenskap

 • Vi skapar en miljö där alla känner sig delaktiga, välkomna och får göra sin röst hörd.

 • Vi har en öppen kommunikation med acceptans för varandras åsikter och ser andras perspektiv.

 • Vi är ödmjuka i vårt agerande och möter varandra med respekt.

 • Vi välkomnar nya medlemmar in i vår gemenskap och ser till att alla medlemmar fortsätter känna sig som hemma. 

Belöningskarta

bottom of page