top of page
Norrlands arkiv 70tal.jpg

Alumn

Att vara alumn betyder att du inte längre studerar, men fortsätter att vara medlem i Norrlands nation. Det är det självklara valet för många och förhoppningsvis även för dig!

Seniorskollegiet

Seniorskollegiet finns till för de medlemmar som varit med i nationen en tid, och för de som lämnat de aktiva studierna. Kollegiet utgörs helt enkelt av nationens seniorer. Senior kan varje medlem som tillhört nationen i minst sex terminer bli, efter ansökan. Seniorer får bära ett bredare nationsband till högtidsdräkten, samt en bronsbeklädd nål. Dessa finns att köpa i nationens kansli.

Medlemsskap

Senior skall ha varit medlem i nationen i minst sex terminer. Ansökan ställs till seniorskollegiets presidium, som behandlar frågan inför terminens tredje lagtima landskap, då val sker. Sista ansökningsdag brukar ligga två veckor innan kollegiets möte för respektive termin. Ansökan eller nominering till senior kan göras på särskild blankett, som ska lämnas in till kansliet direkt eller via post.

Sammanträden

Kollegiet har en ordinarie sammankomst per termin, där de stadgeenliga uppgifterna behandlas. Vårsammankomsten, som av tradition hålls den 1 maj, följs av nationens Majmiddag. Höstsammankomsten hålls i regel i oktober/november tillsammans med en enklare middag.

Hedersledamöter

Vill du nominera någon till hedersledamot eller senior av nationen? Nomineringar skickas enklast via mejl till senior@nn.se eller postledes till nationen. Tänk på att heders­ledamots­kandidat bör vara antingen från Norrland, ha gjort något för Norrland eller ha verkat för Norrlands nation. Nomineringen ska dessutom vara undertecknad av två nationsmedlemmar.

Ytterligare information kan fås genom Seniorskollegiets ordförande, Linus Wännström.

Hej Seniorer!

 

Sillunch

Traditionen bjuder på, sill, snaps & sång! Så även i år. Traditionellt friar vi in våren med silluch den sista april. Kl. 12:00 slår vi till dörrarna till Seniorskollegiets årliga Sillunch! OBS! begränsat antal platser! Anmälan sker senast den 19 april till kansli@nn.se alt 018-650 70 70. Sillunchen kostar 240kr och betalas på plats.

 

Vårmöte 

Här med kallas Norrlands nations seniorer till Seniorskollegiets sjuttiotredje sammankomst den 1:a maj kl. 14:00 i gula salongen. Under mötet behandlas bla. inkomna hedersledamots nomineringar samt ansökningar till at bli senior. Efter mötet bjuds det på snittar, bubbel och mingel! Föredragningslista kommer att anslås på nationen, nationens hemsida samt skickas ut via mail närmare mötet.

 

Hedersledamöter och seniorer

Vill du nominera någon till hedersledamot eller senior av nationen, skall underlag för detta vara Seniorskollegiets presidium tillhanda senastden 17 April. Nomineringar skickas enklast via mejl till senior@nn.se eller postledes till nationen. Tänk på att heders­ledamots­kandidat bör vara antingen från Norrland, ha gjort något för Norrland eller ha verkat för Norrlands nation. Nomineringen ska dessutom vara undertecknad av två nationsmedlemmar.

 

Den som nomineras till eller ansöker om att bli senior ska ha varit medlem i minst sex terminer. Blanketter för detta finns i nationens kansli eller på hemsidan.

 

Har du några frågor gällande seniorskollegiet tveka inta att kontakta oss på senior@nn .se eller gå med i vår Facebook grupp. 

 

Varmt välkomna till vårterminen med Seniorskollegiet!

Föredragslista

Formulär för ansökan

NUK arkiv(2).jpg

Norrländska Uppsalakamrater (NUK)

Föreningen Norrländska Uppsalakamrater (NUK) är föreningen för tidigare nationsmedlemmar som vill fortsätta att hålla kontakten med nationen även efter studieåren, bildad redan 1918. Föreningens uppgift är också att på olika sätt stödja nationens verksamhet  genom ekonomiskt stöd,  stipendier och medverkan i nationen.

Under de 100 år som föreningen verkat har tidigare nationsmedlemmar ekonomiskt stött insamlingar till nybyggnad och renoveringar av nationshuset med betydande summor.
Senast överlämnade föreningen 2015 en talarstol till nationen tillverkad av en 500-årig tall. I samband med nationens 190-årsjubileum överlämnade Norrländska Uppsalakamrater en gåva till nationen på drygt 50.000 kr för en renovering av Gula Salongens gustavianska möbler som samlats in bland tidigare kuratorer och föreningens medlemmar.


Några gånger per år arrangerar NUK söndagsmiddagar för sina medlemmar där en föredragshållare talar om erfarenheter från studentår eller yrkesliv  eller med intressanta studiebesök.

För ytterligare information, kontakta NUKs ordförande Ulla Bergqvist.

bottom of page