top of page
A7303800.jpg

Stipendier

Ibland kan det, som student, vara svårt att få pengarna att räcka till. Tack vare ett flertal donatorer har Norrlands nation möjlighet att dela ut ett flertal stipendier varje termin. Vem som är behörig att söka de olika stipendierna framgår av anvisningarna till varje stipendium.

stipendie.jpg

Hur gör man?

All information om Norrlands nations stipendier kan laddas ner på denna sida, eller hämtas på Norrlands nations kansli. Du kan bara söka de stipendier som är utlysta. Läs noggrant om de utlysta stipendierna i stipendiehandboken så du ser om du är behörig att söka stipendierna.

Det är viktigt att du är mycket noggrann när du söker. Slarv eller ofullständiga ansökningar kan leda till att din ansökan inte behandlas. Ansökan lämnas in på nationens kansli, alternativt via post.

Uppsala universitet har också stipendier i Norrlands nations namn. Du hittar dem via universitetets hemsida:
http://www.uu.se/student/stipendier.

 

Märk att det är skilda ansökningsblanketter och ansökningsförfaranden.

Stipendiebevakning

Innehavare av nationsstipendier som sträcker sig över en termin skall bevaka dessa. Det krävs att du fortfarande innehar behörighet av stipendiet, annars övergår stipendiet till någon sökande som tidigare hamnat på reservplats.

 

Bevakningsblanketten skall lämnas in på Norrlands nations kansli. Det går även bra att skicka blanketten via post, direkt och ej med rekomenderad post, till nedan nämnd adress.

Bevakningsperiod

Bevakningsperioden tillkännages varje termin i samband med utlysningen av den terminens stipendier, och infaller generellt sett samtidigt som deras ansökningsperiod. Detta brukar vara under april respektive oktober månad. Bevakningar som inkommit före eller efter den angivna perioden kommer ej att beaktas. Bevakning skall ske av max ett stipendium per blankett.


Ofullständigt ifyllda bevakningsblanketter kommer ej att beaktas.

350453356_290754616627366_3073875443103269414_n.jpg

Kontakta stipendienämnden

Adress:

Norrlands nation
Stipendienämnden
Västra Ågatan 14 
753 09 Uppsala

bottom of page