top of page
Landskap3.jpg

Styrande organ

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Däremellan sköter Nationsstyrelsen nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval.

Nationstyrelsen

Nationsstyrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen (medlemsmöten). Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och fem suppleanter. Förste kurator är ordförande.

Ordförande

Ordförande
Wilhelm Zickerman (1Q)

1q@nn.se
 
Vice ordförande
Emma Huss (2Q)
2q@nn.se

Skattmästare

Håkan Falk (fastighet)

fastighetsnamnden@nn.se


Andreas Sjödin (förvaltning)

forvaltningsnamnden@nn.se


Lena W Jansson (kommunikation)

kommn@nn.se

Ledamöter

Linnea Kjellberg
Martin Ölund
Sara Patz

Nir Teyar

Suppleanter

Odin Karlsen

Mattias Oja
Olivia Markstedt

Alina Krintovski

Linus Wännström

Inspektorat

Inspektor
Tobias Sjöblom

Pro-inspektor
Maria Forsberg

Controller

Anette Smith

Landskap

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator. Landskapet förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Alla medlemmar har rösträtt. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd! 

Landskap I

8 oktober 2024

Val av 2Q för 2025

Landskap II

11 november 2024

Val av Klubbchef VT25
Val av Gillevärdinna VT25
Val av Barmästare VT25
Val av Pubmästare VT25
Val av Cafémästare VT25

Landskap III

17 december 2024

Val av klubbvärdar och barvärdar för VT25
Val av ledamöter till valnämnden

Val av suppleanter och ledamöter till nationsstyrelsen

Handlingar inför landskapet

Här hittar du handlingar inför landskapen

Valnämndens utlåtande

Ladda ner

Föredragningslista

Ladda ner

Förste och andre kurators meddelanden

Ladda ner

Ansökningar

Ladda ner

Årsredovisning

bottom of page