top of page
Landskap3.jpg

Styrande organ

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Däremellan sköter Nationsstyrelsen nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval.

Nationstyrelsen

Nationsstyrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen (medlemsmöten). Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och fem suppleanter. Förste kurator är ordförande.

Ordförande

Ordförande
Odin Karlsen (1Q)

1q@nn.se
 
Vice ordförande
Mattias Oja (2Q)
2q@nn.se

Skattmästare

Håkan Falk (fastighet)

fastighetsnamnden@nn.se


Andreas Sjödin (förvaltning)

forvaltningsnamnden@nn.se


Lena W Jansson (kommunikation)

kommn@nn.se

Ledamöter

Lovisa von Freidrichs
Martin Ölund
Sara Patz
Linnea Kjellberg

Suppleanter

Olle Linder
Olivia Markstedt

Matilda Permerius

Amanda Samuelsson 

Martina Magnusson

Inspektorat

Inspektor
Cecilia Pahlberg

Pro-inspektor
Maria Forsberg

Controller

Anette Smith

Landskap

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator. Landskapet förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Alla medlemmar har rösträtt. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd! 

Landskap I

10/10 2023

Val av 2Q för 2024

Landskap II

14/11 2023

Val av Klubbchef VT24
Val av Gillevärdinna VT24
Val av Barmästare VT24
Val av Pubmästare VT24
Val av Cafémästare VT24

Landskap III

14/12 2023

Val av klubbvärdar och barvärdar för VT24
Val av ledamöter till valnämnden

Val av suppleanter och ledamöter till nationsstyrelsen

Handlingar inför landskapet

Här hittar du handlingar inför landskapen

Valnmändens utlåtande

Föredragningslista

Förste och andre kurators meddelanden

Ansökningar

bottom of page