Chefredaktören

Sandra Johansson
nv@norrlandsnation.se

Facebook

Följ oss på Facebook för att få uppdatering om tidningen! Norrlands Varjehanda

Norrlands Varjehanda, nationstidning

Två gånger per termin landar nationens egen tidning hemma hos dig som är medlem. Varje nummer av Norrlands Varjehanda (NV) når cirka 8 000 läsare, och finns till som en länk mellan nationen och alla dess medlemmar. Vi förmedlar relevant och rolig information, till dig som spenderar större delen av din vakna tid i nationens lokaler såväl som till dig som hänger på Orvar max en gång per halvår.
Genom att blanda intervjuer med nationsaktiva, essäer om studentlivet, bildreportage och recept från Majs café (bland mycket annat) hoppas vi få väldigt aktiva att känna sig som hemma och mindre aktiva att lära sig mer och inspireras att göra nationen till sin egen. 

Redaktionen består av fyra kreativa studenter som gör intervjuer, fotograferar, skriver texter och formger tidningen. Poster som redaktör, art director och chefredaktör går att söka inför varje hösttermin.
 
Vill du vara med? Skicka ett mail till nv@norrlandsnation.se!

Senaste numret av NV

Läs det senaste numret digitalt här. 

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Bibliotek

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag - Torsdag
Fredag
17 - 18
14 - 15

Datasalen och studieplatser

Måndag-Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...