Vill du söka en klubbverkarpost?

Krav för att söka
För att söka till klubbverket finns det några krav. Kravet är att du ska vara över 18 år och att du har varit medlem i Norrlands nation i minst en termin. Vill du veta ännu mer om en specifik post? Kontakta den klubbverkare vars post du är mest intresserad av för att ställa frågor och även testa på att följa en klubbverkaren i sitt dagliga arbete. 

Gemensamt ansvar
Att vara en klubbverkare innebär att vara en del av ett team som samarbetar mycket tillsammans. Utöver att klubbverkare har ansvar för en verksamhet på nationen så ska klubbverkarna tillsammans hjälpas åt att se till att det är ordning att i huset, rodda inför event, sköta tvätt och liknande. Vad alla klubbverkare har gemensamt är personalansvar. Alla klubbverkare har ansvar för att värdar och personal gör sitt jobb, har roligt och trivs på nationen.  

Vad får man för erfarenheter?
Att arbeta som klubbverkare under en termin kommer ge dig erfarenheter för livet och en möjlighet att utvecklas som person. Att engagera sig i nationslivet är en unik chans att testa på nya saker, utan särskilt stor erfarenhet. Som klubbverkare får du ansvar att driva en hel verksamhet tillsammans med andra och även möjlighet att genomföra och delta i nationens alla event och få en förståelse för hur en verksamhet fungerar. En chans för livet helt enkelt! 

Om klubbverket

Klubbverket arbetar heltid på nationen under en termin och är ansvarig för att driva nationens verksamhet. Vill du veta mer vad de olika klubbverkarna gör? Här kan du läsa information om alla poster! 
Vad är egentligen "klubbverket"? Klubbverket är ett gäng på fem personer som är heltidsanställda på nationen under en termin. Varje klubbverkare har ett eget ansvarsområde och är ansvarig för nationens olika verksamheter. Tillsammans jobbar de för att se till att nationen går runt och är den fantastiska plats som Norrlands nation är!

Gillevärdinnan (GV)
Gillevärdinnan är ansvarig för Norrlands sittningsverksamhet. Alla sittningar, både nationens interna gasker och externa uthyrningar, är Gillevärdinnan ansvarig för att utforma. Till sittningarna beställer Gillevärdinnan linnedukar och blommor, och ser till att nationens bestick, servis och glas är i bra skick. GV anställer och ansvarar för all serveringspersonal, kockar och kökshjälp, diskare och nationens hovmästare. Dessutom beställer GV allt godis till nationen, som förvaras på en hemlig plats. Man kan säga att GV är som spindeln i nätet på nationen helt enkelt! 

Vill du veta mer om posten? Kontakta Gillevärdinnan via gv@nn.se och läs befattningsbeskrivningen för posten! 

Klubbchefen (KC)
Klubbchefen har huvudansvar för personal och nationens alla klubbar och släpp. Klubbchefen bokar livemusik och DJ:s, roddar inför klubb och ser till att tekniken fungerar. Klubbchefen anställer ordningsmän, garderobiärer och glasplockare till klubben och till uthyrningar. Klubbchefen arbetar även tätt tillsammans med klubbvärdarna och nationens tekniska föreståndare. Andra uppgifter är att Klubbchefen ansvarar för alla löner på nationen.

Vill du veta mer om posten? Kontakta klubbchefen via kc@nn.se och läs befattningsbeskrivningen för posten! 

Cafémästaren (CM)
Cafémästaren är ansvarig för driften av nationens caféverksamhet Majs Café. CM har ansvar för att alla cafévärdar serverar frukost, lunch och fika alla vardagar, och lördagsfika på lördagar. Cafémästare beställer in all nationens matinköp, allt ifrån mat till caféet till mat på föreningssittningar och nationsgasker. I ansvaret för maten ingår även att CM ser till att alla kök, skafferier och kylar är städade och iordning. Utöver det så bestämmer CM meny till caféet och har hand om caféets kassa.

Vill du veta mer om posten? Kontakta cafémästaren via cm@nn.se och läs befattningsbeskrivningen för posten! 

Pubmästaren (PM)
Pubmästaren ansvarar för Orvars Krog och all dryck som beställs till puben. Det innebär att PM har kontakt med bryggerier och destillerier. Pubmästaren har hand om all personal som arbetar på Orvar, och har ett nära samarbete med Orvarkocken. Pubmästaren arbetar tillsammans med Barmästaren för att se till att alla barer fungerar som de ska, samarbetar med att ta hand om alla dryckesleveranser till nationen och ansvarar tillsammans med Barmästaren över barvärdar. 

Vill du veta mer om posten? Kontakta Pubmästaren via pm@nn.se och läs befattningsbeskrivningen för posten! 

Barmästaren (BM)
Barmästaren är ansvarig för alla dryckesinköp till nationens gasker, föreningssittningar och externa uthyrningar. Barmästaren har hand om driften av nationens barer på uthyrningar, klubbar och släpp och anställer bartenders till dessa event. BM samarbetar med PM i att ta emot dryckesleveranser, har mycket kontakt med bryggerier och ansvarar tillsammans med BM över barvädar.

Vill du veta mer om posten? Kontakta Barmästaren via bm@nn.se och läs befattningsbeskrivningen för posten! 

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...