Söder om Sundsvall (S.O.S.) - Föreningen vilande från 2016

Hell Smeder! I takt med att Uppsalas absolut största nation började locka studenter som nödvändigtvis inte själva härstammade från landsdelen Norrland blev det naturligt att Norrlands nation behövde en hembygdsförening för Uppsalas studenter som inte var norrlänningar. Med syftet; "att öka kunskaper om och förståelse för Norrländsk kultur och tradition" skapades nationens yngsta hembygdsförening Söder om Sundsvall år 2005. 
Söder om Sundsvall är en social förening som välkomnar alla studenter. Det spelar ingen roll om du är en man eller kvinna, vart i Sverige (eller utanför Sverige) du kommer i från, eller från vilken nation du tidigare var eller är engagerad i. Det som spelar roll är att du är en student med hjärtat i din hembygds kultur och traditioner vilka du vill förmedla till andra och att du har ett driv och en vilja att våga kräva lite mer utav vad alt livet har att erbjuda. Söder om Sundsvalls medlemmar kallas för Smeder, avskyr Jantelagen och går under devisen more is more! Det finns ingen gräns och allt ska åtnjutas!

Söder om Sundsvalls absolut viktigaste tillställningar är dess Smedjor. Fabulösa tillställningar där alla föreningens Smeder samlas för att tillsammans äta, dricka ihop och utbyta information och kunskap om "landet i norr". Smedjorna leds av Smedernas allvetande ordförande: Oraklet, som är lika godhjärtad som den är vis. Under vårterminen innehar Söder om Sundsvall 3 smedjor, och vidare 2 smedjor på höstterminen. 

Från hösten 2016 ligger föreningen som vilande, det betyder att föreningen inte har någon aktiv verksamhet. Skulle du som nya student, gammal medlem och medlem vid Norrlands nation vilja återuppta verksamheten? Kontakta i sådant fall nationens Förste kurator på 1Q@norrlandsnation.se


Facebook

Kontakt

Orakel (Ordförande): Vakant

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...