Söder om Sundsvall (S.O.S.) - Föreningen vilande från 2016

Hell Smeder! I takt med att Uppsalas absolut största nation började locka studenter som nödvändigtvis inte själva härstammade från landsdelen Norrland blev det naturligt att Norrlands nation behövde en hembygdsförening för Uppsalas studenter som inte var norrlänningar. Med syftet; "att öka kunskaper om och förståelse för Norrländsk kultur och tradition" skapades nationens yngsta hembygdsförening Söder om Sundsvall år 2005. 
Söder om Sundsvall är en social förening som välkomnar alla studenter. Det spelar ingen roll om du är en man eller kvinna, vart i Sverige (eller utanför Sverige) du kommer i från, eller från vilken nation du tidigare var eller är engagerad i. Det som spelar roll är att du är en student med hjärtat i din hembygds kultur och traditioner vilka du vill förmedla till andra och att du har ett driv och en vilja att våga kräva lite mer utav vad alt livet har att erbjuda. Söder om Sundsvalls medlemmar kallas för Smeder, avskyr Jantelagen och går under devisen more is more! Det finns ingen gräns och allt ska åtnjutas!

Söder om Sundsvalls absolut viktigaste tillställningar är dess Smedjor. Fabulösa tillställningar där alla föreningens Smeder samlas för att tillsammans äta, dricka ihop och utbyta information och kunskap om "landet i norr". Smedjorna leds av Smedernas allvetande ordförande: Oraklet, som är lika godhjärtad som den är vis. Under vårterminen innehar Söder om Sundsvall 3 smedjor, och vidare 2 smedjor på höstterminen. 

Från hösten 2016 ligger föreningen som vilande, det betyder att föreningen inte har någon aktiv verksamhet. Skulle du som nya student, gammal medlem och medlem vid Norrlands nation vilja återuppta verksamheten? Kontakta i sådant fall nationens Förste kurator på 1Q@norrlandsnation.se


Facebook

Kontakt

Orakel (Ordförande): Vakant

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...