top of page
pattern-color-RGB.png
Landskap III
Landskap III

tis 21 maj

|

Norrlands nation

Landskap III

Ärade norrlänningar! Härmed kallas ni till vårterminens tredje och sista Landskap som kommer äga rum den 21 maj klockan 18.00 i Gamla salen på Norrlands nation. Landskapet är nationens högsta beslutande organ och där får du som medlem en möjlighet att vara med och påverka nationen och framföra dina

Tid och plats

21 maj 2024 18:00

Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, Sverige

Om evenemanget

// ENGLISH BELOW// (Please note that this event will be in Swedish)

Ärade norrlänningar!

Härmed kallas ni till vårterminens tredje och sista Landskap som kommer äga rum den 21 maj klockan 18.00 i Gamla salen på Norrlands nation. Landskapet är nationens högsta beslutande organ och där får du som medlem en möjlighet att vara med och påverka nationen och framföra dina åsikter.

Sista ansökningsdag för att söka poster inför Landskapet är den 12/5 klockan 12.00 (dagtid) och skickas till Förste kurator på 1q@nn.se.

Om du inte har möjlighet att närvara men ändå vill göra din röst hörd finns möjligheten att förtidsrösta inne på Kuratorsexpeditionen. Det går att förtidsrösta fram till den 21/5 klockan 15:00. Glöm inte att ta med nationskort och legitimation om du önskar att förtidsrösta! Notera att du enbart kan förtidsrösta under våra öppettider.

Under Landskapet kommer vi bland annat att behandla följande ärenden:

– Val av funktionärer för HT24

_____________________

– Följande poster går att söka: –

Fyllnadsval av en ledamot i valnämnden HT23-VT24

Fyllnadsval av en ledamot i stipendienämnden representerades den medicinska fakulteten för HT23-VT25

Två ledamöter i fastighetsnämnden för HT24-VT26

Tre suppleanter i fastighetsnämnden för HT24-VT25

Två ledamöter i kommunikationsnämnden för HT24-VT26

Tre suppleanter i kommunikationsnämnden för HT24-VT25

En ledamot i stipendienämnden, representerandes medicinska fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes humanistiska fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes samhällsvetenskapliga fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes juridiska fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes farmaceutiska fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes teologiska fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, för HT24-VT26

En ledamot i stipendienämnden, representerandes SLU, för HT24-VT26

En stipendiesekreterare för HT24-VT25

Två ledamöter i valnämnden för HT24-VT25

En ledamot i besvärsnämnden för HT24-VT26

Fyra barvärdar för HT24

Två klubbvärdar för HT24

________________________

Vid eventuella frågor kring röstningsförfarandet kan du höra av dig till Förste kurator Odin på 1q@nn.se.

Handlingar inför landskapet kommer att finnas tillgängliga på nationens webbplats: http://www.norrlandsnation.se/landskap/

Vill du söka en post? Kontakta i så fall nationens Förste kurator Odin på 1q@nn.se för att få veta vilka poster som är vakanta samt för att veta hur du ska gå tillväga! Notera att du måste fylla i ett formulär med frågor för att kunna ansöka till vissa av posterna.

Glöm inte att ta med nationskort och ID ifall du önskar att rösta.

Varmt välkomna till Landskap!

______________________________

Dear members of Norrland’s nation,

We welcome you to the second Landskap of the semester. It will take place on May 21 at 18:00 in the Old hall. Please note that this event will be in Swedish.

If you can't attend, you can pre-vote. The deadline for pre-voting is 21/5 at 15:00, and please keep in mind that you only can pre-vote at the curator's office during our opening hours. If you have any questions concerning voting, don't hesitate to get in touch with the First curator Odin (1q@nn.se). Don't forget your nation card and ID if you want to pre-vote!

During this Landskap we will cover the following topics:

– Election of officials and hosts for HT24

_____________________

- These posts are vacant: -

Members of the facility board for HT24-VT26

Alternates in the facility board for HT24-VT25

Members of the Communications Board for HT24-VT26

Alternates in the Communication Board for HT24-VT25

Member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Medicine, for HT24-VT26

One member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Humanities, for HT24-VT26

One member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Social Sciences, for HT24-VT26

Member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Law, for HT24-VT26

Member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Pharmacy, for HT24-VT26

Member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Theology, for HT24-VT26

Member of the Scholarship Board, representing the Faculty of Science and Technology, for HT24-VT26

Member of the scholarship board, representing SLU, for HT24-VT26

Scholarship secretary for HT24-VT25

Members of the Election Board for HT24-VT25

Member of the Appeal Board for HT24-VT26

Bar hosts for HT24

Club hosts for HT24

________________________

Deadline for application: 15/5 before 12:00 (daytime). Don’t forget that some positions require you to fill out a questionnaire.

Documents will be available at the nation’s website: http://www.norrlandsnation.se/landskap/

Would you like to apply for a post? If so, contact the nation's First curator at 1q@nn.se.

Don't forget to bring your nation card and ID to vote.

Welcome to Landskap!

Dela detta evenemang

bottom of page