Engagera dig som funktionär

På Norrlands nation behövs alltid engagerade funktionärer!
I världens största studentnation finns det alltid utrymme för engagemang, nya upplevelser och möjligheter att skaffa sig unika erfarenheter samtidigt som man har fantastiskt roligt och får vänner för livet. Att vara funktionär på Norrlands nation erbjuder just detta.

Att vara funktionär på Norrlands skiljer sig mycket fån arbetet i puben och på sittningar. Om du hellre tycker det verkar intressant med engagemang som förman inom ett arbetsområde eller utskott är funktionärsämbeten på nationen något för dig! 

Norrlands nation har åtta olika utskott 
Kontaktutskottet
Internationella utskottet
Biblioteksutskottet
Informationsutskottet
Kulturutskottet
Revisionsutskottet
Arrangemangsutskottet
Idrottsutskottet

Alla dessa utskott arbetar ideellt med en rad olika nationsåtaganden. Alla utskott har en respektive förman eller ordförande. För att läsa mer om utskottens arbete och ansvarsområden, tryck här. Förutom utskotten har Norrlands nations en hel drös av förmän som ansvarar för olika specifika arbetsområden. 

Norrlands nations förmän & andra funktionärer
Marskalker
Fanbärare
Nationsfotografer
Nationskamrat
Antikvarie
Arkivarie
Datorförman
Krönikör
Redaktörer
Nationssekreterare 
Teknisk föreståndare
PR-förman
 
För mer information kring vad de olika ämbetena innebär kan du kontakta förste kurator eller läsa en detaljerad beskrivning under sidorna funktionärer och styrdokument

Det är även rekommenderat att du passar på att ögna igenom nationens valnämndsguide, som tillhandahåller en god insyn och förståelse i de fantastiska möjligheter som finns som engagerad.

Vid frågor gällande funktionärsposter

Kontakta förste kurator (1Q)
Jakob Ernstsson

Telefon: 018 - 65 70 71

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...