Engagera dig

På Norrlands nation behövs alltid engagerade funktionärer!
På världens största studentnation finns det alltid utrymme för engagemang, nya upplevelser och möjligheter att skaffa sig unika erfarenheter samtidigt som man har fantastiskt roligt och får vänner för livet! Att vara funktionär på Norrlands nation erbjuder just detta.

Norrlands nation har nio olika utskott 
Arrangemangsutskottet 
Biblioteksutskottet
Idrottsutskottet
Informationsutskottet
Internationella utskottet
Jämlikhetsutskottet
Kontaktutskottet
Kulturutskottet
Revisionsutskottet

Alla dessa utskott arbetar ideellt med en rad olika nationsåtaganden. Alla utskott har en respektive förman eller ordförande. För att läsa mer om utskottens arbete och ansvarsområden, klicka här. Förutom utskotten har Norrlands nation flera förmän som ansvarar för olika specifika arbetsområden. 

Norrlands nations förmän & andra funktionärer
Antikvarie
Arkivarie
Datorförman
 
För mer information kring vad de olika ämbetena innebär kan du kontakta förste kurator eller läsa en detaljerad beskrivning under sidorna funktionärer och styrdokument.

Det är även rekommenderat att du passar på att ögna igenom nationens valnämndsguide, som tillhandahåller en god insyn och förståelse i de fantastiska möjligheter som finns som engagerad.

Lediga poster just nu

Belöningskarta

Vid frågor gällande funktionärsposter

Kontakta Förste kurator (1Q)

Telefon: 018 - 65 70 71

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...