Nationens organisation

I flikarna till vänster hittar du beskrivningar över nationens organisation. Grunden för varje studentnations verksamhet är ideellt engagemang. Utan den enskilde studentens engagemang fungerar inte nationen. Genom århundraden har studenter lagt ner timmar och åter timmar av arbete för bevara och utveckla Norrlands nation. Det är det som gör nationerna så fantastiska, allt är skapat av och för studenter. Nationsväsendet i Uppsala och Norrlands nation är en världsunik företeelse.
Nämnder
Norrlands har fem stycken nämnder: stipendienämnden, valnämnden, fastighetsnämnden, kommunikationsnämnden och förvaltningsnämnden.

Utskott
Åtta stycken och ett föreningskonvent. Arrangemangsutskottet, biblioteksutskottet, kontaktutskottet, kulturutskottet, internationella utskottet, informationsutskottet, idrottsutskottet och revisionsutskottet.

Värdar och funktionärer
Under denna underrubrik finner du beskrivningar och lista över samtliga värd- och funktionärsposter.

Kuratel, PR-förman och klubbverk
Kuratel utgörs av Förste och Andre kurator. Förste kurator utövar den högsta verkställande ledningen på nationen och ska tillsammans med inspektor företräda nationen utåt. Andre kurator är ansvarig för ekonomi, programverksamhet och för ledning av klubbverket. 

PR-förmannen ansvarar för nationens kommunikation och marknadsföring. 
 
Klubbverket sköter den löpande verksamheten på nationen och verkställer, tillsammans med kuratelet, styrelsens och landskapets beslut. Klubbverket anställer personal till den löpande programverksamheten samt till gasker och andra fester, och ansvarar för inköp av mat och dryck.


Utlysta poster

Vill du också bli en del av oss? Klicka på länken för att se vilka poster du kan söka! 

Stadgar och reglementen

Se även här vad gäller stadgar, reglementen etc. som styr de olika organens arbete. Styrdokument.

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...