Seniorskollegiet

Här finns information om Seniorskollegiet, kommande aktiviteter, hur man blir medlem med mera

Aktuellt våren 2023

Sillunch
Det är svårt att tro att våren är på gång när man nu kollar ut genom fönstret här i Uppsala. Men till sista april får vi väl hoppas att den skira grönskan har tagit över och att solen får värma våra ansikten. Vi firar in våren med sill och sång på vår älskade nation! Klockan 11.30 är det uppdukat, ”utomhus under tak” (dvs i Gamla Salen som får fungera som balkong) enligt mönster från tidigare år.  Anmälan till kansli@nn.se alt. 018-65 70 70. Kostnad 230kr betalas till nationens BG 836–9951. Sista dag för anmälan till sillunchen är onsdag 19:e april. Först till kvarn! Om det finns seniorer som kan tänka sig att dyka upp lite innan och hjälpa till att duka mm inför sillunchen uppskattas det! Efter sillen så tågar vi under nationsfanan upp till Carolina för mösspåtagning. Dagen fortsätter på nationen med Festivalborg samt 04-släpp på kvällen.

Vårmöte
Härmed kallas du senior av Norrlands nation till vårmötet den 1 maj kl. 14.30 i Gula salongen. Föredragningslista skickas ut närmare mötet. Årets norrländska snille är Camilla Forsgren, som kommer att spekulera kring kaffe – den dryck som ju ”den bästa är av alla jordiska drycker”. Mötet avslutas med bubbel och snittar.
 
Välkommen att välkomna våren med Seniorskollegiet!
 
Hedersledamöter och seniorer
Vill du nominera någon till hedersledamot eller senior av nationen, skall underlag för detta vara Seniorskollegiets presidium tillhanda senast onsdagen den 19 april. Nomineringar skickas enklast via mejl till senior@nn.se  eller postledes till nationen. Tänk på att heders­ledamots­kandidat bör vara antingen från Norrland, ha gjort något för Norrland eller ha verkat för Norrlands nation. Nomineringen ska dessutom vara undertecknad av två nationsmedlemmar.
 
Den som nomineras till eller ansöker om att bli senior ska ha varit medlem i minst sex terminer. Blanketter för detta finns i nationens kansli eller på hemsidan.

Har du frågor eller funderingar som rör seniorskollegiet hör av dig till senior@nn.se. Om du inte redan brukar få e-post från oss: skicka gärna ett mejl, så att vi har din e- postadress för framtida bruk!

Om Seniorskollegiet

Varför finns Seniorskollegiet?
Seniorskollegiet finns till för de medlemmar som varit med i nationen en tid, och för de som lämnat de aktiva studierna. Kollegiet utgörs helt enkelt av nationens seniorer. Senior kan varje medlem som tillhört nationen i minst sex terminer bli, efter ansökan. 
 
Seniorskollegiet bereder och lägger fram förslag på hedersledamöter till landskapet, och bistår också sittande kuratel i kontakterna med hedersledamöter. Vidare ansvarar kollegiet för att den årliga landsmannahälsningen ges ut och behandlar i övrigt frågor som övriga delar av nationen remitterat till kollegiet. 
 
Medlemskap
Är du inte redan senior? Då kan du bli det genom att ansöka. Du kan också nominera någon. Senior skall ha varit medlem i nationen i minst sex terminer. Ansökan ställs till seniorskollegiets presidium, som behandlar frågan inför terminens tredje lagtima landskap, då val sker. Sista ansökningsdag brukar ligga två veckor innan kollegiets möte för respektive termin.

Ansökan eller nominering till senior kan göras på särskild blankett: Ansökningsblankett för medlemsskap i seniorskollegiet. Kan ansökan inte skickas in via Internet eller e-post. Ladda i stället ned blanketten, skriv under och skicka den till nationen.

Om Seniorskollegiet
Kollegiet har en ordinarie sammankomst per termin, där de stadgeenliga uppgifterna behandlas. Vårsammankomsten, som av tradition hålls den 1 maj, följs av nationens Majmiddag. Höstsammankomsten hålls i regel i oktober/november tillsammans med en enklare middag.
 
Seniorsbandet och bronsbeklädd nål
Seniorer får bära ett bredare nationsband till högtidsdräkten, samt en bronsbeklädd nål. Dessa finns att köpa i nationens kansli. 

Har du frågor eller funderingar som rör seniorskollegiet hör av dig till senior@nn.se. Om du inte redan brukar få e-post från oss: skicka gärna ett mejl, så att vi har din e- postadress för framtida bruk!

Välkommen till våren på Norrlands nation!

Ytterligare information kan fås genom Seniorskollegiets ordförande. 
Ella Ollonen
senior@nn.se
070-28 66 256
 

 

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...