Stipendier

Guld och gröna skogar? Ibland kan det, som student, vara svårt att få pengarna att räcka till. Tack vare ett flertal donatorer har Norrlands nation möjlighet att dela ut ett flertal stipendier varje termin. Vem som är behörig att söka de olika stipendierna framgår av anvisningarna till varje stipendium. Dessa anvisningar hittar du i nationens stipendiehandbok som kan laddas ner längre ner på denna sida.
Hur gör man?
All information om Norrlands nations stipendier kan laddas ner på denna sida, eller hämtas på Norrlands nations kansli. Du kan bara söka de stipendier som är utlysta. Läs noggrant om de utlysta stipendierna i stipendiehandboken så du ser om du är behörig att söka stipendierna. Det är viktigt att du är mycket noggrann när du söker. Slarv eller ofullständiga ansökningar kan leda till att din ansökan inte behandlas. Ansökan lämnas in på nationens kansli. Ansökan kan också skickas per post till nationen.
 
Stipendiebevakning 
Innehavare av nationsstipendier som sträcker sig över en termin skall bevaka dessa. Det krävs att du fortfarande innehar behörighet av stipendiet, annars övergår stipendiet till någon sökande som tidigare hamnat på reservplats. Bevakningsblanketter finns att ladda ner på denna sida och att hämta på Norrlands nations kansli. Bevakningsblanketten skall lämnas in på Norrlands nations kansli. Det går även bra att skicka blanketten via post, direkt och ej med rekomenderad post, till nedan nämnd adress.
 
Bevakning via e-post accepteras ej.
 
Observera!  
Bevakningsperioden tillkännages varje termin i samband med utlysningen av den terminens stipendier, och infaller generellt sett samtidigt som deras ansökningsperiod. Detta brukar vara under april respektive oktober månad. Bevakningar som inkommit före eller efter den angivna perioden kommer ej att beaktas.
Bevakning skall ske av max ett stipendium per blankett.
Ofullständigt ifyllda bevakningsblanketter kommer ej att beaktas.

Övrigt
Uppsala universitet har också stipendier i Norrlands nations namn. Dessa finner du via universitetets hemsida, http://www.uu.se/student/stipendier. Märk att det är skilda ansökningsblanketter och ansökningsförfaranden.
Exempel på konfidentiell självdeklaration

Aktuella stipendier

Kontakt

Adress:
Norrlands nation
Stipendienämnden
Västra Ågatan 14 
753 09 Uppsala

Email:

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...