top of page
pattern-color-RGB.png
Inspektorsskiftesbal
Inspektorsskiftesbal

lör 18 nov.

|

Norrlands nation

Inspektorsskiftesbal

Inspektorsskiftesbal på Norrlands nation!

Tid och plats

18 nov. 2023 17:30 – 19 nov. 2023 02:00

Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, Sverige

Om evenemanget

// ENGLISH BELOW //

– OBS! Note that this event will be held in Swedish! –

VÄLKOMMEN TILL INSPEKTORSSKIFTESBAL PÅ NORRLANDS NATION!

Medan de röda löven sakta börjat falla börjar tiden för höstterminens majestätiska bal att kalla!

Detta år kommer höstterminens bal att vara något alldeles extra. Denna kväll kommer vi att få uppleva ett inspektorsskifte för första gången på 12 år med dess tillhörande Inspektorsskiftesbal.

Under kvällen kommer vi att hylla Cecilia Pahlberg för hennes otroliga insats samt fira hennes eminenta efterträdare Tobias Sjöblom. Vi kommer dessutom att äta en festlig trerättersmiddag samt, glatt, sjunga älskade sånger. Denna historiska kväll är med andra ord något som du inte kan missa!

_________INFORMATION OM KVÄLLEN___________

– SITTNING –

När?

18 november, 17dk

Var?

Gamla salen, Norrlands nation (entré via Gamla Trapphallen)

Pris (alkohol/alkfritt)?

580kr/560kr

Klädkod?

Högtidsdräkt m.a.o. (frack, balklänning, folkdräkt eller militär mässdräkt, med akademiska ordnar).

Anmälan?

Anmälan görs på plats i nationens kansli under dess öppettider.

Anmälan:

Biljetter släpps för frikortsinnehavare 6/11

Biljetter släpps för norrlänningar (medlemmar) 7/11

Biljetter släpps för icke medlemmar 8/11

Kansliets öppettider:

mån-tors: 13-17

fre: 12-16

lör: 12-15

OBS! Nationskort och legitimation krävs.

_________________

– SLÄPP –

!! Notera att detta inte kommer att vara ett ordinarie släpp utan att det istället kommer att vara styrdans.

!! Notera att vi inte kommer att sälja förköpsbiljetter till släppet. Man kommer dock att kunna köpa inträdesbiljetter i dörren.

Var? Gamla salen, Norrlands nation (entré via Gamla Trapphallen)

Pris (norrlänningar/ej medlemmar)?

40kr/60kr

Klädkod?

Högtidsdräkt m.a.o. (frack, balklänning, folkdräkt eller militär mässdräkt, med akademiska ordnar).

OBS! Nationskort och legitimation krävs.

Hoppas att vi ses där!

_______________________________

WELCOME TO THE INSPEKTORSSKIFTESBAL AT NORRLAND’S NATION!

Now, while the red leaves have slowly begun to fall, the time for the majestic ball is beginning to call!

The fall semester’s ball will be something very special this year because it has been 12 years since Norrland’s nation last arranged an Inspektorsskiftesbal.

During the evening we will pay tribute to Cecilia Pahlberg for her incredible work and celebrate her eminent successor Tobias Sjöblom. We will also eat a festive three-course dinner and cheerfully sing some of our most beloved songs. In other words, this historic evening is something you cannot miss!

_________ INFORMATION ABOUT THE EVENING___________

– DINNER –

When?

November 18, 17dk

Where?

The Old Hall, Norrland’s nation (entry is through the Old Stairwell)

Price (alcoholic/non-alcoholic)?

580kr/560kr

Dress-code?

Formal wear (tailcoat, ball gown, national dress, or military mess dress, with academic orders).

Registration?

Registration is done on-site in the nation's reception during its opening hours.

Opening hours:

Mon-Thurs: 13.00 - 17.00

Fri: 12.00 - 16.00

Sat: 12.00 - 15.00

– TICKET INFO –

Registration opens for norrlänningar (members) on 6/11

Registration opens for others on 7/11

Last notification no later than 8/11

OBS! Nation card and ID are required!

_________________

– INFO SLÄPP  –

!! Do you just want to go to the Släpp? Please note that this släpp will feature ballroom dancing.

!! Please note that we will not be selling advance tickets for the släpp. You can, however, buy an entry ticket at the door.

Where?

The Old Hall, Norrlans´s nation (entry is through the Old Stairwell)

Pris (members/non-members)?

40kr/60kr

Dress code?

Formal wear (tailcoat, ball gown, national dress, or military mess dress, with academic orders).

OBS! Nation card and ID are required!

Hope we'll see each other there!

____________________________________________________________________________________________________

TEXT AV SUNE LINDH

- Förste kurator 1981/82 -

Nationsgrav och högtidslandskap – vad är det? Liten bakgrund med hålltider inför inspektorsskiftet den 18 november

Lördagen den 18 november 2023 byter Norrlands nation inspektor. 

Efter 12 år på sin post lämnar nu professor Cecilia Pahlberg över till professor Tobias Sjöblom. Denna händelse uppmärksammas på traditionellt sätt inom nationen. Vid större och viktigare händelser som jubileer, invigningar och inspektorsskiften genomförs nämligen en kransnedläggning vid nationsgraven följt av ett högtidslandskap på nationen. Då det är sex år sedan något liknande ägde rum, kan det vara på sin plats med en liten förklaring till dessa begrepp.

PROGRAM den 18 november med hålltider.

Kl. 14.15 Samling i Odinslund

Kl. 14.30  Gemensam marsch under fanorna till nationsgraven på Gamla kyrkogården där vi bl.a. får lyssna till stämningsfull sång och lyssna till en betraktelse. En krans kommer att läggas ned till minnet av avlidna nationsmedlemmar.

Kl. 15.00 Gemensam marsch till nationen under fanorna

Kl. 15.30  Högtidslandskap i Nya salen (discot) där själva inspektorsskiftet äger rum med avtackning av Cecilia Pahlberg och välkomnande av Tobias Sjöblom.

Kl. 17.30 Inspektorsskiftesbal i Gamla salen

Att delta i både kransnedläggning och högtidslandskap är ett sätt att knyta samman olika generationer av nationsmedlemmar, både nu aktiva, tidigare aktiva och avlidna.

Nationens seniorskollegium håller sitt höstmöte samma dag, närmare bestämt kl. 12.00 i Gula salongen. Detta möte är endast för seniorerna, alla andra programpunkter är öppna för alla medlemmar.

Nationsgraven

Sedan lång tid har varje nation i Uppsala en egen gravplats på Gamla kyrkogården med ståtliga monument. Norrlands nations grav är belägen nära det gamla gravkapellet och den som en gång har passerat över kyrkogården på väg från nationen till Studentvägen har varit i närheten av den. Nationsgraven inköptes efter ett beslut år 1841 och försågs efterhand med en gravsten där de gravsattas namn och dödsår anges. Graven omgärdas av ett järnstaket. Utöver det stora monumentet finns två mindre gravstenar. Behovet av en grav hade funnits länge främst med hänsyn till att de anhöriga till unga och fattiga landsmän som avled under studietiden inte alltid hade råd att transportera hem den avlidne till hemorten. Nationen hade vid den här tiden inte mer än ett drygt hundratal medlemmar och de flesta av dem kände varandra väl. Det var därför naturligt att man ville ta väl hand även om dem som avled. Sammanlagt på de tre gravstenarna finns 50 namn uppförda, men det finns anledning att tro att verkliga antalet jordfästa är något större. Det översta namnet på stenen är Johan Emanuel Selahn, född i Selånger 1817, inskriven i nationen 1835 och avliden i Uppsala 1841, knappt 24 år gammal. Det är dock inte bara unga studenter som vilar i nationsgraven, även äldre landsmän har där sin sista vila. Bland dessa märks tio hedersledamöter varav fem har varit nationens inspektor. Den senast jordfäste är professorn och hedersledamoten Leif Mutén som avled år 2016.

Vid större högtider inom nationen, t.ex. jubileer och inspektorsskiften, inleds högtidligheterna med att tidigare, nu avlidna generationer nationsmedlemmars minne hedras. Detta sker genom att vi tågar under nationsfanan till graven för att se hur Inspektor och Förste kurator lägger ned en krans till minnet av de avlidna. Vid ceremonin medverkar även nationskamraten och en sångkvartett.

Högtidslandskap

Efter ceremonin tågar landsmännen under fanan till nationshuset för att genomföra ett högtidslandskap. Landskapet är nationens högsta beslutande organ och utgörs av alla nationsmedlemmar. Förste kurator är självskriven ordförande. Lagtima landskap hålls tre gånger per termin för att välja ämbetsmän, nationsstyrelse m.fl. befattningshavare och för att besluta om andra viktigare frågor. Om det finns behov kan förste kurator utlysa urtima landskap mellan de lagtima. Den tredje formen av landskap är alltså högtidslandskap som kan hållas i samband med jubileer, inspektorsskiften eller andra händelser som förste kurator bedömer som angelägna att markera. I stället för att fatta beslut genomförs t.ex. installation av nyvald inspektor och hedersledamöter, presentation av jubileumsskrift, utdelande av förtjänstmedaljer och ev. överlämnande av gåvor. Inga beslut får fattas vid ett högtidslandskap.

Ett högtidslandskap inleds med en kort upplysning om den händelse som föranlett att landskapet kallas samman. I år är det alltså ett skifte av inspektor. Därefter sker ett upprop där de närvarande som skrev in sig i nationen för 30 år sedan eller tidigare antecknas i protokollet. Till ordförande för högtidslandskapet, curator honoris, utses den äldste närvarande förstekuratorn som är villig att åta sig uppdraget.

Den 18 november i år har vi tillfälle att delta i både kransnedläggning och högtidslandskap. Ta chansen –vem vet när det händer igen?

Sune Lindh

Förste kurator 1981/82

Nationsnostalgiker

Dela detta evenemang

bottom of page