Landskap

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator. Landskapet förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Varje medlem har en röst vid landskapet. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd! Efter varje landskap bjuder vi in till en middag. 

Handlingar inför lagtima landskap II

Här hittar du handlingar inför terminens landskap.


  LANDSKAP våren 2019

  Kära landsmän och landsmaninnor, 

  Härmed kallas ni till vårens  landskap. Landskapen är nationens högst beslutande organ och alla medlemmar har rösträtt. 

  Landskap I ? tisdag 5 mars
  Val av förste kurator för 2019/20
   
  Landskap II ? måndag 8 april
  Val av klubbverk för HT 2019

  Landskap III ? torsdag 23 maj

   
  Jakob Ernstsson
  Förste kurator, landskapets ordförande
  Norrlands nation

  Dokument från tidigare Landskap

  Öppettider

  KANSLIET

  Måndag - torsdag
  13-17
  Fredag
  13-15
  Lördag
  12-15
  Under sommaren är kansliet endast öppet onsdagar mellan 12- 15
  .

  Majs Café

  Måndag - torsdag
  08-17
  Fredag
  08-14
  Lördag
  12-15
  Vecka 23 är caféet öppet 10.00 - 15.00 varje vardag
  .

  Orvars Krog

  Måndag - torsdag
  18-01
  Fredag
  18-01
  Lördag
  18-01
  Söndag
  18-23

  Klubb Hexagon

  Onsdag
  21-01

  Datasalar och bibliotek

  Måndag - fredag
  08-21
  Onsdag
  08-19
  Lördag
  12-18
  Söndag
  14-18

  Sidöversikt

  NNFK

  Norrlands nation fest & konferens
  Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

  Kontaktuppgifter

  Telefonnummer

  018-65 70 70

  Adress

  Norrlands nation
  Västra Ågatan 14
  753 09 Uppsala

  E-post

  Kansliet (Allmänna frågor)
  Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
  Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
  PR-förman (marknadsföring och affischering)

  Vad är norrlands nation?

  Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

  Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

  Bokutlåning

  Måndag - torsdag
  Fredag
  17-18
  14-15

  Laddar...