Landskap

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator, förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Varje medlem har en röst. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd!

Handlingar inför lagtima landskap III

Här hittar du handlingar inför nationens tredje landskap torsdag 13 december kl 18.00 i Gamla salen.

LANDSKAP hösten 2018

Kära landsmän och landsmaninnor, 

Härmed kallas ni till höstens  landskap. Landskapen är nationens högst beslutande organ och alla medlemmar har rösträtt. 

Landskap I ? måndag 24 september
-        Val av andre kurator för 2019/20
 
Landskap II ? tisdag 30 oktober
-        Val av klubbverk för VT 2019

Landskap III ? torsdag 13 december
-        Val till nationens styrelse och nämnder
-        Fyllnadsval av Barmästare VT 19
 
 
Jakob Ernstsson
Förste kurator, landskapets ordförande
Norrlands nation

Dokument från tidigare Landskap

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...