Landskap

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator. Landskapet förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Varje medlem har en röst vid landskapet. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd! Efter varje landskap bjuder vi in till en middag. 

Handlingar inför Urtima landskap

Här hittar du handlingar inför terminens landskap.


LANDSKAP våren 2020

Kära landsmän och landsmaninnor, 

Härmed kallas ni till vårens landskap. Landskapen är nationens högst beslutande organ och alla medlemmar har rösträtt. 

Landskap I - tisdag 3 mars
Val av Förste kurator för HT20/VT21
 
Landskap II - torsdag 16 april (flyttat till den 8 juni)
Val av klubbverk för HT 2020

Landskap III - torsdag 28 maj (flyttat till den 9 juni)

Urtima landskap - 22 maj
Val av Förste kurator för HT20/VT21
 
Hanna Nilsson
Förste kurator, landskapets ordförande
Norrlands nation

Öppettider

KANSLIET

Torsdag
12-15
Lördag
12-15

Majs Café

Stängt för sommaren.

Orvars Krog

Tisdag - torsdag
16-01
Fredag - lördag
16-02

Klubb Hexagon

Inställt tillsvidare

Bibliotek

Stängt för sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (marknadsföring och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Stängt för sommaren.

Laddar...