top of page
NN beskuren.jpg

Donationsinfo

Så kan du hjälpa till

Norrlands nation välkomnar alla donationer, stora som små. För att kunna genomföra de renoveringar som krävs inför 200-års jubileet år 2027 så behöver vi Din hjälp. Norrlands nation har stor betydelse för Uppsalas stadsbild, studentliv och kulturhistoria. Vi hoppas på att möta generositet från vår omvärld och tidigare medlemmar. Allt för att kunna bevara vårt älskade nationshus även för framtida generationer.

Insamlingens delmål

Delmål 1 med insamlingen var att fram till augusti 2019 samla in 10 miljoner kronor, att användas till grundförstärkningen av nationshuset. Tillsammans lyckades vi då samla ihop 9 717 713,47 kronor! Nu är det dags för nästa delmål - att samla in 500 000 varje år, fram till nationens 200-års jubileum år 2027. Alla donationer oavsett belopp tas mycket tacksamt emot.

 

Namn på givare som har donerat mellan 7 500 kronor och 250 000 kronor kommer att graveras in och stolt visas upp i nationshuset. Inkomna donationer kommer att graderas enligt följande:

donatorstavlahemsida.png

Donationstavlan.

Donationer som överstiger 250 000 kronor kommer att uppmärksammas i särskild ordning.

 

Varje år firar vi de inkomna donationerna med en stor Pålningsgask i slutet av sommaren, där donatorer kommer att erbjudas möjligheten att delta i en sprakande fest!

 

Under Pålningsgasken kommer namnen på donatorerna att högtidligt avtäckas. Insamlingsåret 2021 avslutas den 31 juli. Efter detta datum kan man fortsätta donera till insamlingen, men donationerna kommer då att uppmärksammas vid följande års Pålningsgask.

Norrlands nations trapphall

Bankgiro

Bg 5573-4008

Donera i din förenings namn (2019)

Under hela insamlingen 2019 fanns möjlighet att donera i sin förenings namn. Den förening som lyckades samla in mest pengar till grundförstärkningen vann möjligheten att döpa om rummet bredvid Wahlgrenska. Vinnaren av tävlingen blev föreningen Birkarlarna som valde att döpa rummet till Sjöbotten.

donationbirkar.png
bottom of page