Norrlands nations värdegrund

Norrlands nations värdegrund definieras av nationens medlemmar. Nationen identifierar och definierar kontinuerligt sina kärnvärden och vad de innebär för organisationen, för att på så sätt ständigt arbeta med att implementera och utveckla dessa. Värdegrunden är ett verktyg som används av medlemmarna i arbetet med att skapa den nation som de själva vill vara en del av. Värdegrunden är inte ett styrdokument, utan ett arbetsverktyg som definierar hur vi som medlemmar själva vill att vi ska bete oss i organisationen. Värdegrundens kärnvärden genomsyrar hela organisationen där de tre viktigaste är engagemang, glädje och gemenskap

Engagemang

 • Vi bryr oss om varandra och är engagerade i välmåendet hos medlemmar så väl som besökare.
 • Vi uppmuntrar och underlättar engagemang, stora som små.
 • Vi uppmuntrar ansvar, initiativtagande och egna idéer. Vi tror på varandras förmåga.
 • Vi är prestigelösa. Vi erbjuder och vågar be om hjälp.
Glädje
 • Vi har en positiv syn på vår organisation, arbetsuppgifter, medlemmar och besökare.
 • Vi har kul och trivs oavsett vad vi gör. Tillsammans ser vi möjligheter och lösningar.
 • Vi uppmuntrar och ger varandra positiv feedback. Vi visar uppskattning för varandra.
Gemenskap
 • Vi skapar en miljö där alla känner sig delaktiga, välkomna och får göra sin röst hörd.
 • Vi har en öppen kommunikation med acceptans för varandras åsikter och ser andras perspektiv.
 • Vi är ödmjuka i vårt agerande och möter varandra med respekt.
 • Vi välkomnar nya medlemmar in i vår gemenskap och ser till att alla medlemmar fortsätter känna sig som hemma. 

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...